GDY KTOŚ ODCHODZI

Zgon w domu

Jeśli zgon nastąpił w domu należy wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu
(karta zgonu jest potrzebna do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Jeśli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług naszego Zakładu, to po wystawieniu karty zgonu odbierzemy ciało i przewieziemy do naszej chłodni. W miarę możliwości tego samego, względnie następnego dnia, należy przyjść do Zakładu wraz z dokumentami, których wykaz zamieszczamy poniżej i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową i jej przebiegiem. Służymy Państwu radą oraz pomocą.

Gdy już załatwimy wszystkie formalności w zakładzie pogrzebowym należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, pod który podlega miejsce zgonu i tam wyrobić Skrócony Odpis Aktu Zgonu. Tu także potrzebne nam będą dokumenty takie jak:

• karta zgonu

• dowód osobisty zmarłego

• dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb

• odpis aktu urodzenia (jeżeli zmarły to dziecko)

• książeczka wojskowa (jeżeli zmarły to mężczyzna poniżej 50 roku życia)

• akt małżeństwa (jeżeli zmarły to współmałżonek - w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną)

Zgon w szpitalu

W przypadku zgonu w szpitalu , należy udać się na oddział i odebrać kartę zgonu. W momencie przyjęcia pacjenta do hospicjum lub Domu Pomocy Społecznej, to Państwo decydujecie o wyborze firmy pogrzebowej. Przy wskazaniu naszego Zakładu, hospicjum lub Dom Pomocy Społecznej zawiadomi nas o konieczności przewiezienia osoby zmarłej do chłodni. Możemy się zająć wówczas zorganizowaniem ceremonii pogrzebowej.

Gdy już załatwimy wszystkie formalności w zakładzie pogrzebowym należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, pod który podlega miejsce zgonu i tam wyrobić Skrócony Odpis Aktu Zgonu. Tu także potrzebne nam będą dokumenty takie jak:

• karta zgonu

• dowód osobisty zmarłego

• dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb

• odpis aktu urodzenia (jeżeli zmarły to dziecko)

• książeczka wojskowa (jeżeli zmarły to mężczyzna poniżej 50 roku życia)

• akt małżeństwa (jeżeli zmarły to współmałżonek - w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną)

Zgon w instytucji

Jeśli zgon nastąpił w domu należy wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu
(karta zgonu jest potrzebna do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Jeśli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług naszego Zakładu, to po wystawieniu karty zgonu odbierzemy ciało i przewieziemy do naszej chłodni. W miarę możliwości tego samego, względnie następnego dnia, należy przyjść do Zakładu wraz z dokumentami, których wykaz zamieszczamy poniżej i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową i jej przebiegiem. Służymy Państwu radą oraz pomocą.

Gdy już załatwimy wszystkie formalności w zakładzie pogrzebowym należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, pod który podlega miejsce zgonu i tam wyrobić Skrócony Odpis Aktu Zgonu. Tu także potrzebne nam będą dokumenty takie jak:

• karta zgonu

• dowód osobisty zmarłego

• dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb

• odpis aktu urodzenia (jeżeli zmarły to dziecko)

• książeczka wojskowa (jeżeli zmarły to mężczyzna poniżej 50 roku życia)

• akt małżeństwa (jeżeli zmarły to współmałżonek - w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną)

Zakład Pogrzebowy ZNICZ
Toruńska 21
Biuro - Toruńska 16
Chełmno, 86-200

email. zniczchelmno@gmail.com
tel. 56 686 19 22
tel/fax 56 686 48 23
kom. (+48) 663 383 482
(+48) 723 531 056

Zakład czynny 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu.